Gymnázium Jána Bosca, Šaštín - Stráže

Gymnázium Jána Bosca, Šaštín - Stráže

Kláštorné nám. 1295/1
90841 Šaštín - Stráže
IČO: 17055474

Informácie o inštitúcii Gymnázium Jána Bosca, Šaštín - Stráže

 

Informácie o nás

 

"Ak chceš zasvätiť svoj život niečomu dobrému a veľmi ušľachtilému, niečomu svätému, ba priam božskému, tak vychovávaj mládež."

Svätý Ján Bosco

Zriaďovateľ:

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, Bratislava

 

Duchovná správa školy:

Saleziáni dona Bosca

 

Gymnázium Jána Bosca je cirkevná (katolícka) škola, ktorej zriaďovateľom  je Bratislavská arcidiecéza. Škola a školský internát sú v duchovnej správe Saleziánov don Bosca, ktorým je zverená aj šaštínska farnosť a starostlivosť o Národnú baziliku Panny Márie Sedembolestnej.

Popri odovzdávaní kvalitných vedomostí vychovávame angažovaných kresťanov, ktorí sa budú aktívne zapájať do života Cirkvi. Tomuto cieľu zodpovedá špecifická saleziánska atmosféra a program dňa. Podstatnou zložkou výchovy je don Boscov preventívny systém založený na rozume, láskavosti a nábožnosti.


Ahoj, kamarátka, kamarát!

 

Si deviatačka/deviatak a hľadáš tú správnu strednú školu? A čo tak skúsiť štúdium na Gymnáziu Jána Bosca?

Ak sa v škole chceš cítiť ako doma, pozývame ťa do našej veľkej rodiny. Hoci to bola pôvodne škola iba pre chalanov, už druhý rok u nás študujú aj dievčatá.

 

Ponúkame ti zaujímavý školský vzdelávací program:

V 1. a 2. ročníku posilňujeme vyučovanie prírodovedných predmetov – fyziky, chémie a informatiky. Vyučujeme ich modernými metódami – napr. projektovým vyučovaním či zaujímavými aktivitami v laboratóriách.

Vo vyšších ročníkoch si budeš sama/sám vyberať také predmety, ktoré ťa pripravia na maturitu a na štúdium na vysokej škole.

Všetky predmety, ktoré sa u nás vyučujú, aj s hodinovou dotáciou nájdeš tu:

 

Máš rada/rád cudzie jazyky?

To je jasné, dnes sú veľmi dôležité. Na GJB sa budeš učiť 4 hodiny do týždňa angličtinu a 3 hodiny nemčinu alebo taliančinu (to závisí od teba J). Čo sa v škole naučíš, využiješ počas prázdnin na pobytoch v Taliansku alebo na exkurziách do iných krajín.

 

Vieš, že školu navštevujú žiaci z celého Slovenska? Napr. aj z Oravy či z východného Slovenska?

Takto sa zoznámiš s kamarátmi z rôznych regiónov.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

riaditeľ:
034/6285781, 0944 244 809
gjb@gjb.sk


Kde nás nájdete?

Zobrazit